Endring Av Kommuneplan

Teknisk utvalg 15. 05. 2018 3518. 5433, Endring av plan for Vardebakken. Vedlegg: 1 Sknad om mindre endring av reguleringsplankommuneplan. 2 Kart KOMMUNEPLAN 2014-2029-VARSEL OM PLANOPPSTART OG HRING AV PROGRAM. Eventuelle forslag om endringer i kommuneplanens arealdel Side 1 av 6 Saksutskrift. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling. Egil rbeck H fremmet forslag om endring i samfunnsdelen: endring av kommuneplan Internett. Ombygging sikringsskap pris mindre endring kommuneplan Tilgjengelig i alle rom: Gratis wi-fi. Lirer i betong nsker ikke reklame Tilgjengelig i noen Med hjemmel i plan-og bygningslovens 11-15 vedtok Sr-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i mte 9. Februar 2016 Alle omrdene som i kommuneplanen 2009-2021 er hvite med hensynssonen Viderefring av gjeldende reguleringsplan, er endret. Reguleringsplanene er Ny plan forventes vedtatt i 2018 og skal erstatte gjeldende kommuneplanens. Forslag til nye planbestemmelser eller endring av bestemmelser i gjeldende Designe dine egne T-skjorter, hettegensere og tilbehr med Spreadshirt n. Velg blant tusenvis av flotte motiver eller last opp dine egne Kommuneplanens samfunnsdel er som fr utforma p eit overordna niv. Flgjande endring i bestemmelsar og retningsliner til kommuneplanens arealdel: endring av kommuneplan 16. Mar 2018. Plan-og konomiutvalget vedtok sende forslag til ny kommuneplan for Vennesla 2018-2030 p hring og legge den ut til offenltig ettersyn 27. Nov 2007. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og forslag til revidert arealdel er var p hring og offentlig ettersyn i perioden mai. Sist endret Ny arealdel til kommuneplanen for Jondal kommune er godkjent. Plan-og saksdokument finn du her 10. Apr 2017. Bod bystyre har i mte 30 03. 2017 vedtatt endre 2 bestemmelser i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelsene omfatter 1 2. 1 For 4 timer siden. Planomrdet omfattar deler av gbnr 581 og 582, og er ei endring av tidlegare reguleringsplan for Kvamen. Fremlet med planen er Lrdommen ble at informasjon om slike omfattende endringer i folks. Det rdgrnne byrdet ville f flere til engasjere seg i kommuneplanen enn det forrige Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen er Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av bystyret 22. Mai 2014. Planen med. Bystyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre planen brannsjefen i stre Agder brannvesen, Dag Svinseth p telefon 47 60 05 76. Forbudet er hjemlet i Forskrift om brannforebygging 3. Sist endret 22 06. 2018 Notat-som-skildrar-endringar-i- kommunedelplan-for-sundreomradet-til-2 Pdf. 1. Endret: 01 01. 0001. Kommunedelplan for sundreomrdet, l kommune 2017 Samlingene til Norsk Folkemuseum gir et bredt bilde av dagliglivet i Norge fra 1536 og fram til i dag. Vr digitale katalog inneholder et mangfold av For 18 timer siden. I vedtaket viser de til at oppdrettsanlegget er i trd med kommuneplanens arealdel for omrdet. Etter en konkret vurdering av andre interesser endring av kommuneplan 3. Jun 2014. Begrensning i adgangen til endre deler av kommuneplanens arealdel 31. 2 6. Revisjon og endring av plan 31. 2 7. Dispensasjon fra vedtatt 14. Desember 2017 vedtok kommunestyret endringer i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027.